Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • σύ / σοῦ / σοί / σέ = jij / u
 • ὁ γέρων / γέροντος = oude man / grijsaard
 • ἰών / ἰόντος = gaand (part. praes. Van εἶμι)
 • παρά / παρ' + gen. = van (de zijde van)
 • παρά / παρ' + dat. = aan de zijde van / bij
 • παρά / παρ' + acc. = naar (de zijde van) / langs / in strijd met
 • = of / dan (na comparativus)
 • ὕστερον (bijw.) = later / in de toekomst
 • λύω = losmaken / loslaten
 • ἡμέτερος (bezitt.) = onze / van ons
 • ὁ οἶκος = huis / woning / erf
 • ἐν + dat. = in / bij / op
 • ἐμός = mijn (eigen)