Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἄριστος = best
 • οἶδα (perf.) = weten / kennen
 • ἐών / ἐόντος = zijnd (part. praes. van εἰμί)
 • πρό + gen. = voor (van plaats en tijd) / liever dan
 • ἡγέομαι + dat. = de weg wijzen / voorgaan / leiden
 • ἡγέομαι + gen. = het bevel voeren over
 • ἡγέομαι + A.c.l. = menen
 • ἡγέομαι + dubb. acc. = beschouwen als / houden voor
 • διά / δι'+ gen. = door (. . . heen) / door middel van / gedurende
 • διά / δι'+ acc. = wegens / door toedoen van / dankzij
 • ὁ ἄναξ / ἄνακτος = heerser / vorst
 • ὄμνυμι / aor. ὤμοσα = zweren / een eed afleggen
 • τὸ ἔπος / ἔπεος = woord / verhaal / vers
 • κρατέω + gen. = macht hebben over / heerser zijn van / overwinnen
 • ὅτε (voegw.) = wanneer / toen