Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τὰ τεύχεα = wapens / wapenrusting
 • κατακτείνω = doden
 • φαίνω = tonen / laten zien
 • φαίνομαι = zich tonen / verschijnen
 • ἀμείβομαι / ἀπαμείβομαι = antwoorden
 • γλαφυρός = hol / gewelfd
 • ὑπόδρα (bijw.) = boos / met dreigende blik
 • τὸ σῶμα / σώματος = lichaam
 • ἡ κεφαλή = hoofd
 • ὑπισχνέομαι = beloven
 • ὁ οἰωνός = vogel / roofvogel
 • γιγνώσκω = inzien / leren kennen
 • τὸ ἦμαρ / ἤματος = dag
 • ἡ κήρ / κηρός = doodslot
 • καλύπτω = bedekken