Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἐκ / ἐξ + gen. = uit
 • αἱ Ἀθηναί = Athene
 • αἱ Ἀθηναί

  de stad Athene

 • ἡ ὁδος = de weg
 • μακρός = lang
 • χαλεπός = moeilijk
 • πολλοί nom. mv = veel
 • ἡ πέτρα = de rots
 • ὅμως = toch
 • ὁ υἱός = de zoon
 • θεῖος = goddelijk
 • ὁ ἰατρός = de arts / de dokter
 • ὁ θάνατος = de dood
 • ὡς = als / zoals
 • ὁ θεός = de god
 • ἡ νόσος = de ziekte
 • παύω = ik laat stoppen / ik beëindig
 • περί + gen. = over / aangaande
 • ἡ γνώμη = de mening
 • καλός = mooi
 • δή = uiteraard / natuurlijk, dan
 • φίλος + dat. = geliefd aan / dierbaar aan
 • ἡ λύπη = het verdriet
 • παρ-έχω = ik verschaf / ik geef
 • διά + acc. = door / vanwege
 • ὁ ἥλιος = de zon
 • ἤδη = al / reeds
 • πάσχω = ik lijd
 • ἆρα = vraagwoordje
 • δυνατός = mogelijk
 • τὸ δένδρον = de boom
 • μέντοι = maar / echter
 • ἔξεστι(ν) (+ dat.) = het is mogelijk (voor) … / … kan
 • προ-βαίνω = ik ga verder
 • δεῖ = het is nodig
 • εἰ = als
 • μέλλω = ik ben van plan / ik zal / ik wil
 • πάρ-ειμι = ik ben aanwezig
 • αἱ πύλαι = de poort
 • σπεύδω = ik haast me
 • πείθω = ik overreed, ik overtuig, ik haal over