Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἐπεί = toen / nadat
 • ἐμός = mijn
 • ἡ τελευτή = het einde
 • ὁ οἶνος = de wijn
 • τὸ ὕδωρ / ὕδατος = het water
 • πρῶτον bijw. = eerst
 • ἡ ἡμέρα = de dag
 • πρίν = alvorens te
 • εἰσβαίνω = ik ga (naar) binnen / ik ga in
 • ἕκαστος = elk / ieder
 • τὸ σῶμα / σώματος = het lichaam
 • ὅλος = heel / geheel
 • ἡ νύξ / νυκτός = de nacht
 • ὁ ποταμός = de rivier
 • θύω = ik offer / ik breng een offer
 • ὁ παῖς / παιδός = het kind / de zoon
 • ποιέω = ik doe / ik maak
 • τέταρτος = vierde
 • οὗ = waar