Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • μεγάλ- = groot
 • ἡ βοή = de schreeuw
 • ἡ κεφαλή = het hoofd
 • ἡ χείρ / χειρός = de hand
 • ἔλαβον λαμβάνω = ik neem / ik pak
 • πῶς; = hoe?
 • ἐνθάδε = hier(heen)
 • οὐδέν / οὐδενός = niets
 • λύω = ik maak los / ik koop vrij
 • σός = jouw / van jou
 • αὐτίκα = direct / meteen
 • μή (bij imp.) = niet
 • ὅδε / ἥδε / τόδε = deze / dit
 • ἁρπάζω = ik roof / ik grijp
 • ἐν ᾯ = terwijl
 • ἡ γυνή / γυναικός = de vrouw
 • βοηθέω + dat. = ik help
 • φεύγω = ik vlucht
 • ἀπ-έδραμον aor. = ik rende weg
 • ταχέως = snel
 • ἄγε δή bijw. = vooruit / kom op
 • ἡμῖν dat. = ons