Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἡ παρθένος = het meisje
 • πέντε = vijf
 • δέκα = tien
 • ὁ ἐνιαυτός = het jaar
 • ἡ θυγάτηρ / -τρος = de dochter
 • τὸ ὄνομα / -ματος = de naam
 • ἀνά + acc. = verspreid over
 • ἔρχομαι = ik ga
 • εἰσ-έρχομαι = ik ga naar / ik ga naar binnen
 • παρά + acc. = naar …
 • παρά + acc.

  naar … toe

 • γυμνάζω = ik oefen / ik train
 • βούλομαι = ik wil (liever)
 • ὁ ἀθλητής = de atleet
 • ἐγενόμην γίγνομαι = ik word / ik ontsta
 • ἐξ-έρχομαι = ik ga naar buiten
 • ἀναγκαῖος = noodzakelijk
 • ἔνδον = binnen
 • αὐτοῦ / αὐτῆς / αὐτοῦ = van hem / van haar / van het
 • ἡ δούλη = de slavin
 • ἐργάζομαι impf. εἰργαζόμην = ik werk
 • ἡ ἑσπέρα = de avond
 • μέγας = groot
 • κάμνω = ik span me in / word moe / ben ziek
 • κοιμάομαι = ik ga slapen / ik ga naar bed
 • ὁ ἑταῖρος = de vriend
 • πολλάκις = vaak / dikwijls
 • ὁ αὐτος = dezelfde
 • ὁ ὄνειρος = de droom
 • ὁ νεανίας = de jongen / de jongeman
 • κατα-λείπω = ik verlaat / ik laat achter
 • πολύς = veel
 • καί δή καί = en speciaal / en vooral
 • ἐγείρομαι = ik word wakker
 • ἐπι-νοέομαι = ik bedenk me
 • οὔποτε / οὔ ποτε = nooit