Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τις / τινος = een of ander
 • τις / τινος

  bijvoeglijk: een of ander; zelfstandig: iemand

 • ἀνέῳξαἀν-οίγω = ik open
 • ἠρόμην aor. = ik vroeg
 • τίς / τίνος; = bijvoeglijk: welk?; zelfstandig: wie?
 • ὁ ἀνήρ / ἀνδρός = de man
 • τριάκοντα = dertig
 • ὁ δεσπότης = de heer / de meester
 • δια-λέγομαι + dat. = ik spreek met
 • τὸ πρᾶγμα / πράγματος = de zaak / het ding / de gebeurtenis
 • κατα-λαμβάνς = ik tref aan
 • καίπερ + ptc. = hoewel
 • ἄπ-ειμι = ik ben afwezig
 • ἐπίσταμαι = ik weet / ik ken
 • εἰ = als / of
 • εἰ

  als / of (aan het begin van een indirecte vraag)

 • ἡ σχολή = de vrije tijd
 • διά + acc. = door / vanwege
 • ὀργίζομαι = ik ben boos
 • θέμις ἐστί + dat. = het is geoorloofd voor / … mag
 • πρῶτος = eerste