Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἐσθίω = ik eet
 • δύναμαι = ik kan / ik ben in staat
 • βραδέως bijw. = langzaam
 • ἀν-ίσταμαι = ik sta op
 • ἅμα bijw. = tegelijkertijd
 • χαίρετε = 'verheug jullie' gegroet
 • πλούσιος = rijk
 • ὁ οἶκιος = het huis / het huishouden / de familie
 • ἀφ-ικνέομαι = ik kom aan / ik arriveer
 • ἤνεγκον aor. = ik bracht / ik droeg
 • ἐπιθόμην πείθομαι = ik geloof / ik gehoorzaam
 • γαμέω = ik trouw met (een vrouw)
 • γαμέομαι + dat. = ik trouw met
 • γαμέομαι + dat.

  ik trouw met een man

 • ἱκανος = voldoende / toereikend
 • δέομαι = ik mis / heb nodig / verlang / verzoek
 • ὁ ἵππος = het paard
 • ποτε = eens / ooit
 • ἀπ-έβαλον ἀπο-βάλλω = ik werp ervan af
 • ὀλίγον (τι) bijw. = een beetje
 • ἡ σιγή = het zwijgen / de stilte
 • ὁ γάμος = het huwelijk
 • ὁμολογέω + dat. = ik stem in met