Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • δεύτερος = tweede
 • πρός + dat. = bij
 • ὁ τόπος = de plaats
 • ἡ ἑορτή = het feest
 • τὸ δῶρον = het geschenk
 • φοβέομαι = ik ben bang / ik vrees
 • κοιμάομαι = ik ga slapen
 • τὸ δάκρυον = de traan
 • ησθόμην αἰσθάνομαι = ik merk op / ik neem waar
 • παύομαι + ptc. = ik houd op met
 • θαρρέω = ik ben vol vertrouwen
 • ἑσπόμην ἕπομαι = ik ga mee / ik volg
 • συνεχῶς = onafgebroken
 • μέχρι + gen. = Tot aan
 • ὁ ὕμνος = het lied / de hymne
 • ᾌδω = ik zing