statistiek

Termen in de statistiek leren 


Wil je verschillende termen in de statistiek leren?
Leer dan deze lijst met Wozzol


Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Vraag Antwoord
 • nominaal = waarden met een categorie
 • ordinaal = waarden met een volgorde waarbij de verschillen niet gelijk zijn
 • interval = waarden met een volgorde met gelijke verschillen zonder natuurlijk nulpunt en verhouding
 • ratio = waarden met een volgorde met gelijke verschillen, natuurlijk nulpunt en het staat in verhouding
 • kwalitatieve data = data op nominaal of ordinaal niveau
 • kwantitatieve data = data op interval of ratio niveau
 • discrete variabele = kan niet alle tussen variabelen aannemen
 • kan niet alle tussen variabelen aannemen, bijvoorbeeld 3 appels en niet 3,827 appels

 • continue variabele = kan alle tussen variabelen aannemen in theorie
 • kan alle tussen variabelen aannemen in theorie bijvoorbeeld 1,575 kilo appels