Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to worry = zich zorgen maken
 • worried/concerned = bezorgd
 • worry/concern = bezorgheid/zorg
 • grateful = dankbaar
 • gratitude = dankbaarheid
 • indignant = veronwaardigd
 • indignation = verontwaardiging
 • fuss = drukte
 • tense = gespannen
 • tension = spanning
 • to envy = benijden
 • jealous/envy = jaloezie/afgunst
 • to confide = toevertrouwen
 • confidence = vertrouwen
 • confidential = vertrouwelijk
 • confident = vol vetrouwen
 • (in)sincere = (on)oprecht
 • sincerity = oprechtheid
 • affection = genegenheid
 • to adore = erg veel houden van
 • to appreciate = waarderen
 • appreciation = waardering
 • embarrassment = verlegenheid
 • embarrassing = pijnllijk
 • strain = spanning/stress
 • jealous of/envious (of) = jaloers zijn (op)
 • tto embarrass = in verlegenheid brengen
 • tie/bond = band