Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • varieties = soorten
 • We grow older varieties such as Lady Rosetta.

  We telen oudere soorten (rassen) zoals Lady Rosetta.

 • renowned = beroemd
 • These are renowned for their delicious taste.

  Deze zijn beroemd vanwege hun heerlijke smaak.

 • harvest = oogsten
 • We harvest between July and October.

  Wij oogsten tussen juli en oktober.

 • crop = gewas
 • Our early crop is planted in February.

  Ons vroege gewas wordt in februari aangeplant.

 • rejects = afgekeurde chips
 • The rejects are plucked out.

  De afgekeurde chips worden eruit geplukt.

 • weighed = gewogen
 • They are weighed into their packs.

  Ze worden gewogen en verpakt.

 • Vegetable oil = plantaardige olie
 • Vegetable oil is used to make crisps.

  Voor het maken van chips wordt plantaardige olie gebruikt.

 • be stored = opgeslagen
 • Potatoes have to be stored after harvest.

  Na de oogst moeten aardappels opgeslagen worden.

 • humidity = luchtvochtigheid
 • They should be kept at the right temperature and humidity.

  Ze moeten op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid bewaard worden.

 • adhering = vastgekleefde
 • The potatoes are washed to remove any adhering soil.

  De aardappels worden gewassen om vastgekleefde aarde te verwijderen.

 • peeled = geschild
 • The potatoes are peeled in a rotating drum.

  De aardappels worden geschild in een ronddraaiende trommel.

 • conveyor belt = lopende band
 • They are inspected on the conveyor belt.

  Ze worden gecontroleerd op de lopende band.

 • graded = gesorteerd
 • Potatoes are graded according to size.

  Aardappels worden gesorteerd op grootte.

 • slices = plakjes
 • Next they are cut into very thin slices.

  Vervolgens worden ze in heel dunne plakjes gesneden.

 • moisture content = vochtgehalte
 • The final moisture content of the product is less than 2%.

  Het uiteindelijke vochtgehalte van het product is minder dan 2%.

 • defects = gebreken
 • The crisps are checked for colour, defects and blemishes.

  De chips worden gecontroleerd op kleur, gebreken en beschadigingen.

 • flavoured = op smaak gebracht
 • Crisps are flavoured in a rotating drum.

  Chips worden in een ronddraaiende trommel op smaak gebracht.