Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • classroom = klaslokaal
 • The students are waiting for their teacher in the classroom.

  De leerlingen zijn aan het wachten in het klaslokaal op de leraar.

 • class = klas
 • pupil / student = leerling
 • classmate = klasgenoot
 • You can ask your classmate for help with your homework.

  Je kan aan je klasgenoot hulp vragen met het huiswerk.

 • <please> sit down = ga <aub> zitten
 • <please> stand up = sta <aub> op
 • look at this = kijk hiernaar
 • listen to this = luister hiernaar
 • work with a partner = werk samen met een klasgenoot
 • raise your hand = steek je vinger op
 • book = boek
 • I am reading a book.

  Ik ben een boek aan het lezen.

 • page = pagina
 • open your books = open jullie boeken
 • open your books on page …

  open jullie boeken op pagina …

 • close your books = doe jullie boeken dicht
 • take out your books = pak jullie boeken
 • put your books away = leg jullie boeken weg
 • homework = huiswerk
 • My teacher gave me a lot of homework.

  Mijn leraar heeft me veel huiswerk gegeven.

 • What does … mean? = Wat betekent …?
 • How do you say … in English? = Hoe zeg je … in het Engels?
 • Can I go to the toilet? = Mag ik naar het toilet?
 • be quiet = wees stil
 • read aloud = lees hardop
 • to read = lezen
 • We are going to read that book.

  We gaan dat boek lezen.

 • listen = luisteren
 • I like (to) listen to music.

  Ik hou van muziek luisteren.

 • to speak = spreken
 • We need to speak in front of the class.

  We moeten voor de klas spreken.

 • to write = schrijven
 • He decided to write a book about his experiences.

  Hij besloot een boek te schrijven over zijn ervaringen.

 • tell = vertellen
 • Can you (to) tell me Cinderella' story again?

  Kan je me het verhaal van Assepoester opnieuw vertellen?

 • story = verhaal
 • Yesterday I read an interesting story.

  Gisteren las ik een interessant verhaal.

 • sentence = zin
 • Can you finish that English sentence?

  Kan je die Engelse zin afmaken?

 • paragraph = paragraaf
 • spell = spellen
 • The teacher asked: 'Can you (to) spell that word for me'?

  De leraar vroeg: 'Kan je dat woord voor me spellen'?

 • (to) cheat = afkijken / spieken
 • text = tekst
 • The teacher asked me to read the text out loud.

  De leraar vroeg me de tekst hardop voor te lezen.

 • the answer to = antwoorden
 • He asked her a question, she did not know how the answer to.

  Hij vroeg haar een vraag, die ze niet wist te antwoorden.

 • an answer = een antwoord
 • ask = vragen
 • Can I (to) ask you a question?

  Mag ik jou wat vragen?

 • (to) repeat = herhalen
 • to know = weten
 • Do you like to know your mark?

  Wil je je cijfer weten?

 • (to) learn = leren (door leerling)
 • (to) teach = lesgeven (door leraar)
 • teacher = leraar (m / v)
 • form teacher = klassenleraar / mentor
 • question = vraag
 • The teacher asked if someone had a question.

  De leraar vroeg of iemand een vraag had.

 • window = raam
 • Can someone open a window?

  Kan iemand een raam open zetten?

 • door = deur
 • Can you let him in through the door?

  Kan je hem binnen laten via de deur?

 • wall = muur
 • She painted the wall green.

  Ze schilderde de muur groen.

 • mistake = fout
 • The teacher made a mistake in the test.

  De leraar maakte een fout in de toets.

 • correct = goed
 • true = waar
 • That answer is true.

  Dat antwoord is waar.

 • false = niet waar
 • (to) practice = oefenen
 • timetable = lesrooster
 • primary school = basisschool
 • secondary school (BrE) = middelbare school (BrE)
 • task = taak
 • Our teacher gave us a hard task.

  Onze leraar gaf ons een moeilijke taak.

 • translate (into Dutch) = vertalen (naar het Nederlands)
 • to translate (into Dutch)

 • holiday = vakantie
 • I am going to Spain during the holiday.

  Ik ga naar Spanje tijdens de vakantie.

 • summer holiday = zomervakantie
 • Christmas holiday = kerstvakantie
 • school report = rapport
 • (to) test = toetsen
 • a test = een toets
 • pass = voldoende (gehaald)
 • fail = onvoldoende (gezakt)
 • a mark = een cijfer
 • a grade (AmE) = een cijfer (AmE)
 • mark (BrE) = een cijfer geven (BrE)
 • to mark (BrE)

 • (to) grade = een cijfer geven
 • high school (AmE) = middelbare school (AmE)