Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Frans Nederlands
 • pas = niet
 • ce n'est pas vrai

  dat is niet waar

 • de = van
 • le vélo de mon frère est cassé

  de fiets van mijn broer is kapot

 • à = naar
 • nous allons à Paris

  we gaan naar Parijs

 • je = ik
 • je suis très grand pour mon âge

  ik ben erg lang voor mijn leeftijd

 • il = hij
 • il n'a pas compris

  hij begreep er niks van

 • le = de
 • le chat est très mignon

  de kat is erg schattig

 • ces = deze
 • ces pommes sont savoureuses

  deze appels zijn lekker

 • un = een
 • un chien peut remuer la queue

  een hond kan met zijn staart kwispelen

 • après = na
 • J'aime boire une tasse de café après le dîner

  na het eten drink ik graag een kopje koffie

 • ça = dat
 • il ne manquait plus que ça

  dat misten ze alleen.

 • fois = keer
 • c'est ma première fois

  dit is mijn eerste keer

 • l'année = het jaar
 • c'est l'année du chien

  dat is het jaar van de hond

 • = waar
 • est-ce?

  waar is dat?

 • oui = ja
 • oui c'est vrai

  ja dat is waar

 • alors = dus
 • alors monsieur, qu'allons-nous faire?

  dus meneer, wat gaan we doen?

 • maintenant = nu
 • vous devez aller travailler maintenant!

  je moet nu gaan werken!

 • bon = goed
 • ce qui est bon?

  wat is goed?

 • elle = zij
 • elle peut tout faire

  zij kan alles voor elkaar krijgen

 • chez = bij
 • chez moi

  bij mij thuis

 • moment = ogenblik
 • le moment où un évènement s'est produit

  het ogenblik waarop een gebeurtenis plaatsvond

 • y = er
 • il y a une autre réalité

  er bestaat een andere realiteit

 • comment = hoe
 • comment ça marche?

  hoe werkt dat?

 • jamais = nooit
 • ne rentre jamais à la maison

  nooit meer naar huis

 • moins = minder
 • nous voulons moins de désagréments

  we willen minder overlast

 • non = nee
 • non, ce n'est pas vrai

  nee, dat is niet waar