Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἐμέ, με = mij / me (accusativus pers. vnw.)
 • ὧδε = zo / als volgt
 • ἡμᾶς = ons (accusativus pers. vnw.)
 • μετά + acc. = na
 • εἰ = als / indien
 • γαμέω (+ acc.) = trouwen (met)
 • μή = niet (bij gebiedende wijs)
 • ὑμεῖς = jullie / u (pers. vnw.)
 • ἡμῖν = (aan / voor) ons (dativus pers. vnw.)
 • ἔξω = buiten
 • ἡ θύρα = deur
 • θαυμάζω ὅτι = zich erover verwonderen dat
 • αὐτοῖς = (aan / voor) hen (dativus pers. vnw.)
 • πρός + dat. = bij
 • λείπω = (ver)laten
 • ἡ σωτηρία = redding / behoud
 • δακρύω = huilen
 • τὸ τέκνον = kind
 • χαίρω (+ dat.) = blij zijn (met) / zich verheugen (over)
 • ἐκβαίνω = gaan uit
 • ἡ θάλαττα = zee
 • μου, ἐμοῦ = (van) mij / mijn (genitivus pers. vnw.)
 • ἡ νῆσος = eiland
 • Ἀθηναῖος = Atheens
 • διά + acc. = door / wegens
 • μόνος = alleen
 • σῴζω = redden
 • τὸ πλοῖον = schip
 • εἰσβαίνω = ingaan / komen in
 • πάλιν = weer / opnieuw, terug
 • ἡ βία = kracht / geweld
 • εἰμί = ik ben
 • ὁ χρόνος = tijd
 • μένω = blijven / wachten (op)
 • ὁ ἄνεμος = wind
 • εἶναι = (te) zijn (infinitivus)
 • αἴρω = optillen / oppakken
 • ὁ γάμος = huwelijk
 • ἡ ἀνδρεία = moed / dapperheid
 • πλέω = varen
 • ὁ υἱός = zoon
 • ἡμεῖς = wij (pers. vnw.)
 • αἱ Ἀθῆναι = Athene (de stad)
 • καθεύδω = slapen
 • ἡ ἡμέρα = dag
 • ἀκούω = (bij personen) horen / luisteren (naar)
 • ἡ λύπη = verdriet
 • ὁ Ἀθηναῖος = Athener
 • δή = (geeft nadruk) dan / dus (vaak moeilijk te vertalen)