Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ῥίπτω = werpen / gooien
 • πολύς / πολλή / πολύ = veel
 • ἐμός = mijn (bezittelijk vnw.)
 • ἡ συμφορά = gebeurtenis / ongeluk
 • πλήν + gen. = behalve
 • ὁ βίος = leven
 • ἡ ἡδονή = genot / vreugde
 • αὖθις = opnieuw / weer
 • ἡ αἰτία = oorzaak
 • ὁ αὐτός = dezelfde
 • ἐγείρω = (op)wekken / wakker maken
 • ὁ ὕπνος = slaap
 • ὁ κίνδυνος = gevaar
 • μετὰ ταῦτα = na dit / daarna
 • ὥσπερ = zoals
 • οὐδείς = niemand (lett. zelfs niet één)
 • κατέχω = in zijn macht hebben / vasthouden / beheersen
 • αὐτός / αὐτή / αὐτό = zelf (bijvoeglijk gebruikt)
 • ἱερός + gen. = heilig / gewijd aan
 • ὁ οἶνος = wijn
 • ἀπό + gen. = vanaf
 • πίπτω = vallen
 • μόνον = slechts / alleen maar (bijwoord)
 • ἡ φυγή = vlucht
 • ἡ παρθένος = (ongetrouwd) meisje / maagd
 • ἀποφέρω = wegbrengen / wegvoeren
 • ἐπί + gen. = op
 • περί + gen. = om / over
 • βλέπω = kijken
 • ὁ ἥλιος = zon
 • ἄνευ + gen. = zonder
 • ἑαυτόν = zichzelf (accusativus)
 • φροντίζω + gen. = zich bekommeren om
 • ὁ θάνατος = de dood
 • ἀναβαίνω = omhoog gaan / beklimmen
 • ἑαυτῶ = (voor / tot / bij) zichzelf (dativus)
 • μετέχω + gen. = deelhebben aan / deelnemen aan
 • ἀεί = altijd
 • τυγχάνω + gen. = treffen / krijgen
 • ἡ ἐλευθερία = vrijheid
 • αἴτιος + gen. = verantwoordelijk voor / schuldig aan
 • νομίζω = menen / beschouwen als / vinden
 • ἡ φωνή = stem
 • ἀποθνῄσκω = sterven
 • οὐ μόνον..., ἀλλὰ καί = niet alleen… , maar ook
 • τίς...; = wie / wat? / welk(e)?