Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τοιοῦτος / τοιαύτη / τοιοῦτο = zodanig / dergelijk / zo'n (mnl., vrl., onz.)
 • ἡ στρατιά = leger
 • ἡ τύχη = lot
 • ὁ στρατιώτης = soldaat
 • ὁ ἄγγελος = bode
 • παύω = (doen / laten) stoppen / (doen / laten) ophouden
 • ὁ πατήρ = vader
 • τόδε, mv. τάδε = dit / het volgende
 • κωλύω (+ inf.) = verhinderen / beletten (om)
 • ἡ ἀλήθεια = waarheid
 • βοηθέω + dat. = te hulp komen / helpen
 • ἤδη = al / reeds
 • πάρειμι = aanwezig zijn
 • πιστεύω + dat. = vertrouwen
 • ἀντί + gen. = in plaats van
 • οὐδέ = en niet / maar niet / ook niet / zelfs niet
 • φίλτατος = liefst / dierbaarst / zeer / heel geliefd / zeer / heel dierbaar
 • ἅμα = tegelijk / tegelijkertijd
 • οὐδέν = niets / helemaal niet
 • ἄθλιος = ongelukkig
 • ὁ νοῦς = geest / verstand
 • οὐκέτι = niet meer
 • εὔνους (+ dat.) = goedgezind (aan)
 • ἀγγέλλω = berichten / melden
 • ὁ ναύτης = zeeman / matroos
 • ἐν νῶ / ἔχω = van plan zijn (lett. in de geest hebben)
 • ὁ στρατηγός = legeraanvoerder
 • πάντες (πάντων) = alle(n)
 • ἀρέσκω + dat. = bevallen aan / in de smaak vallen bij
 • ὅμως = toch
 • ἐχθρός (+ dat.) = gehaat (bij) / vijandig (aan)
 • οἱ ἄνδρες (ἀνδρῶν) = mannen