Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τὸ πῦρ (πυρός) = vuur
 • ἡ δόξα = mening / roem
 • οἴκαδε = naar huis
 • ἀποπέμπω = terugsturen / wegsturen
 • κομίζω = brengen / halen
 • τὸ δεῖπνον = maaltijd
 • ἐμοῦ, μου = (van) mij / mijn (genitivus pers. vnw.)
 • ἀποβαίνω = weggaan
 • μηκέτι = niet meer (bij gebiedende wijs)
 • καθίζω = (gaan) zitten
 • ὁ / ἡ παῖς (παιδός) = kind (jongen, meisje) / slaaf
 • ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς = jullie / u (nom., gen., dat., acc. pers. vnw.)
 • χαῖρε, χαίρετε = gegroet
 • πᾶς (παντός), πᾶσα (πάσης), πᾶν (παντός) = geheel (mnl., vrl., onz.) / ieder / mv. alle(n)
 • ἐγγύς + gen. = dichtbij
 • μέλει μοι = (het) interesseert me
 • ἀμφί + acc. = rondom
 • ἡ γυνή (γυναικός) = vrouw
 • πολεμέω = oorlog voeren
 • τὸ σῶμα (σώματος) = lichaam
 • παλαιός = oud / van vroeger
 • δεῦρο = hier(heen)
 • ἡμέτερος = ons / onze (bezittelijk voornaamwoord)
 • πείθω = overtuigen / overreden
 • ἄφρων (ἄφρονος) = onverstandig / dwaas
 • ὁ σῖτος = eten / voedsel
 • ὁ λέων (λέοντος) = leeuw
 • ἡ ἔρις (ἔριδος) = strijd / ruzie / twist
 • ἄξιος + gen. = waard / waardig
 • ἡ μήτηρ (μητρός) = moeder
 • τὰ κακά = rampen / ongeluk / ellende
 • σώφρων (σώφρονος) = verstandig
 • ἕτοιμος (+ inf.) = bereid / gereed / klaar (om te)
 • σοί, σοι = (aan / voor) jou / je / u (dativus pers.vnw.)
 • οἷός τέ εἰμι + inf. = in staat zijn om / kunnen
 • ἄριστος = beste / zeer / heel goed
 • ὁ ἡγεμών (ἡγεμόνος) = leider / aanvoerder
 • ὑμέτερος = (van) jullie / u (bezittelijk voornaamwoord)
 • εὐδαίμων (εὐδαίμονος) = gelukkig
 • ὁ ἀνήρ (ἀνδρός) = man
 • ὁ σωτήρ (σωτῆρος) = redder
 • ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς = wij (nom., gen., dat., acc. pers. vnw.)