Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • θερμός = warm
 • κλα(ί)ω = huilen / wenen (om)
 • ἐλαύνω = (voort)drijven / optrekken / marcheren
 • ἀμφότεροι = beide(n)
 • πιστός = trouw / betrouwbaar
 • τὸ δάκρυον = traan
 • καλύπτω = bedekken
 • εὖ = goed (bijwoord)
 • ἄρχω + gen. = leiden / heersen over
 • τίκτω = baren / ter wereld brengen
 • χωρέω = gaan
 • ἡ τελευτή = einde
 • ἄδικος = onrechtvaardig
 • κατά + gen. = vanaf...naar beneden
 • ὀλίγος = weinig / gering
 • τὸ πρόσωπον = gezicht
 • ἡ δούλη = slavin
 • ἴσως = misschien / waarschijnlijk
 • ἀλλά (bij gebiedende wijs) = maar (kom)
 • μέγα = erg / zeer (bijwoord)
 • πρότερος = eerder / vroeger
 • ἡ χείρ (χειρός, dat. mv. χερσί) = hand / arm
 • ἡ πόλις (acc. πόλιν) = stad
 • ἐλπίζω (+ inf.) = hopen / verwachten (te)
 • πρότερον = eerder (bijwoord)
 • μανθάνω = leren kennen / begrijpen / vernemen
 • λαμπρός = schitterend