Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ αὐτὸς καί = dezelfde als
 • τρέχω = rennen
 • ὅδε, ἥδε, τόδε = deze / dit (mnl., vrl., onz.)
 • βάλλω, aor. ἔβαλον = gooien / werpen
 • τὸ γόνυ (γόνατος) = knie
 • φρονέω = verstandig zijn
 • διώκω = achtervolgen
 • ἀναγκαῖος = noodzakelijk / onvermijdelijk
 • ὁ πολίτης = burger
 • ἀλλήλους = elkaar (accusativus)
 • ὅτε = toen / wanneer (voegwoord)
 • τὸ αὐτό = hetzelfde
 • χρή + inf. / A.c.I. = het is nodig om / dat / het moet
 • ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνo = die / dat / hij / zij / het (daar)
 • δῆλος = duidelijk
 • οὗτος, αὕτη, τοῦτο = deze / dit / die / dat / hij / zij / het
 • ἔτι = nog
 • ἄπιστος = ongelofelijk / onbetrouwbaar
 • πότερον...ἤ = (of)...of (in een vraagzin)
 • δῆλόν ἐστι(ν) (+ A.c.I.) = het is duidelijk (dat)
 • πρὸς τούτοις = bovendien (lett. bij die dingen)
 • δοκέω, aor. ἔδοξα + dat. = (toe)schijnen (aan)
 • ἀναγκαῖόν ἐστι(ν) (+ A.c.I.) = het is noodzakelijk / onvermijdelijk (dat)
 • λανθάνω + acc. = verborgen zijn voor / ontgaan aan
 • τὸ σημεῖον = teken
 • κάλλιστος = mooist / zeer / heel mooi