Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὀξύς (ὀξέος), ὀξεῖα, ὀξύ (ὀξέος) = scherp / fel (mnl., vrl., onz.)
 • ἠρόμην (inf. ἐρέσθαι) (+ acc.) = ik vroeg (aan) (aor. bij ἐρωτάω vragen)
 • πόθεν; = waarvandaan?
 • εὔχομαι (+ dat.) = bidden (tot)
 • πίνω, aor. ἔπιον = drinken
 • γλυκύς (γλυκέος), γλυκεῖα, γλυκύ (γλυκέος) = zoet (mnl., vrl., onz.)
 • περί + acc. = (rond)om / met betrekking tot / over
 • ἐκπλήττω = verbijsteren / laten schrikken
 • ἐκπλήττομαι = versteld staan / hevig schrikken
 • βαρύς (βαρέος), βαρεῖα, βαρύ (βαρέος) = zwaar (mnl., vrl., onz.)
 • ἡγέομαι + dat. = leiden / voor(op)gaan / menen / beschouwen als
 • ἄγριος = wild / woest
 • παντοῖος = allerlei
 • κατά + acc. = (verspreid) over / ter hoogte van / volgens / wat betreft
 • δέομαι, aor. ἐδεήθην + gen. = verlangen van / verzoeken / missen / nodig hebben
 • ἔξω (+ gen.) = buiten
 • ἥδομαι, aor. ἥσθην + dat. = blij zijn me / zich verheugen in / over
 • ὑπό + gen. = door (bij passieve werkwoorden) / door (toedoen van)
 • θεραπεύω = verzorgen / dienen / vereren
 • ἡ ἑσπέρα = avond
 • πολύ + compar. = veel
 • αἱρέω, aor. εἷλον (inf. ἑλεῖν) = (in)nemen / grijpen / pakken
 • ἅμα + dat. = tegelijk met / samen met
 • καταβάλλω, aor. Κατέβαλον = naar beneden gooien / neergooien
 • ῥέω = stromen
 • καλέω, aor. pass. ἐκλήθην = roepen / uitnodigen / noemen
 • σύν + dat. = met gezelschap van / in gezelschap van / met behulp van
 • ἐσθίω = eten
 • ἡ νόσος = ziekte
 • τείνω = strekken / spannen / rekken
 • ἀπόλλυμαι, aor. ἀπωλόμην = omkomen / te gronde gaan
 • ὁ λίθος = steen
 • τὸ αἷμα (αἵματος) = bloed
 • ὁ ὀφθαλμός = oog
 • ἐμαυτῷ, ἐμαυτῇ = (aan) mijzelf (dat. mnl., vrl.)
 • διαλέγομαι (+ dat.) = (be)spreken (met) / een gesprek voeren (met) / discussiëren
 • δεῖ + inf. / A.c.I. = het is nodig dat / men / het moet . . .
 • ὑπό + dat. = onder / aan de voet van
 • καταλαμβάνω, aor. Κατέλαβον = grijpen / vastpakken / aantreffen
 • ὁ δέ, ἡ δέ, τὸ δέ = hij / zij / het / de ander
 • ἐδυνήθην = ik kon (aor. van δύναμαι)
 • ἐβουλήθην = ik wilde (aor. van βούλομαι)
 • ἐφοβήθην = ik werd bang / ik was bang (aor. van φοβέομαι)