Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ θνητός = sterveling / mens
 • ὁ θρόνος = troon / zetel
 • διά + gen. = door (. . . heen)
 • νῦν = nu / op dit moment
 • ὑπισχνέομαι, aor. ὑπεσχόμην + inf. = beloven te
 • πολλάκις = dikwijls
 • ποτέ = eens / ooit / soms
 • ἔνθα = daar / waar (betr. vnw.)
 • χρυσοῦς = gouden
 • λογίζομαι = overwegen / bedenken
 • εἴκοσι(ν) = twintig (wordt niet verbogen)
 • βοάω, aor. ἐβόησα = schreeuwen
 • πῶς; = hoe?
 • ἡ φύσις (φύσεως) = natuur / aard
 • ἀνόητος = dom / onverstandig
 • ἡ ὕλη = hout / bos
 • ἐπισκοπέω = bekijken / overwegen
 • ηὗρον (inf. εὑρεῖν) = ik vond (aor. van εὑρίσκω)
 • ὤν (ὄντος), οὖσα, ὄν (ὄντος) = zijnde (partic. mnl., vrl., onz. Van εἰμί zijn)
 • ἴθι = kom op! (bij gebiedende wijs)
 • ᾄδω = zingen
 • ἄγε / ἄγετε (δή) = vooruit! (bij gebiedende wijs)
 • ἀνοίγω = openen
 • ὁ ὅρκος = eed
 • χαλεπός = lastig / moeilijk
 • εὐθύς (bijwoord) = onmiddellijk
 • καθίζω = (gaan) zitten / doen zitten
 • νυν = welnu / nu / dan (geeft overgang aan naar nieuw element in het verhaal)
 • ἀγνοέω = niet weten
 • ἕπομαι, imperf. εἱπόμην + dat. = volgen / meegaan met
 • ὁ ἥρως (ἥρωος) = held
 • τὸ φάρμακον = kruid / geneesmiddel / vergif
 • ἡ ναῦς, νεώς, νηΐ, ναῦν = schip (nom., gen., dat., acc.)
 • καίπερ + partic. = hoewel
 • ἐσθλός = edel / voortreffelijk
 • τύπτω = slaan
 • βουλεύω / βουλεύομαι = beramen / beraadslagen / (aor.) besluiten
 • ὡς + partic. = alsof / omdat (volgens iemands mening)
 • ὁ νεανίας = jongeman
 • θνητός = sterfelijk
 • οἷος = zo(danig) als