Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἐπαινέω = goedkeuren / prijzen
 • τὸ ἔπος (ἔπους) = verhaal / uitspraak / woord
 • δυσμενής (δυσμενοῦς) = vijandig / slechtgezind
 • τὸ ἔθνος (ἔθνους) = volk
 • ἔτλην (aor.) = ik durfde / ik waagde
 • σχεδόν + gen. = dichtbij / bijna
 • μήποτε = nooit (bij gebiedende wijs en invinitivus)
 • τὸ πάθος (πάθους) (wat iemand overkomt: πάσχω) = lot / ongeluk / lotgeval / gewaarwording / ervaring
 • μισέω = haten
 • μᾶλλον ... ἤ = liever . . . dan
 • εὐμενής (εὐμενοῦς) = welgezind / goedgezind / vriendelijk
 • ἐξ οὗ = sinds / vanaf het moment dat
 • ψευδής (ψευδοῦς) = leugenachtig / onwaar
 • ἑσπόμην (inf. σπέσθαι) = ik volgde (aor. van ἕπομαι)
 • ζήω, inf. ζῆν, partic. ζῶν (ζῶντος), ζῶσα (ζώσης) = leven
 • ἀληθής (ἀληθοῦς) = waar / werkelijk
 • σφόδρα (bijwoord) = erg / zeer
 • οὔποτε = nooit
 • πειράομαι, aor. ἐπειράθην + gen. = beproeven / op de proef stellen / proberen te
 • τὸ ἄλγος (ἄλγους) = verdriet / smart
 • ἀποφεύγω, aor. ἀπέφυγον = wegvluchten
 • παύομαι + gen. / partic. = ophouden (met / te) / stoppen (met / te)
 • στρατεύομαι = een veldtocht ondernemen
 • ἡ νίκη = overwinning
 • ἀδύνατος = niet in staat / onmogelijk
 • ἀπέρχομαι, aor. ἀπῆλθον = weggaan
 • gen. + ἕνεκα = ter wille van / wegens
 • ὀργίζομαι, aor. ὠργίσθην (+ dat.) = boos worden (op) / boos zijn (op)
 • πρό + gen. = voor (van plaats en tijd) / voor bescherming van / ter bescherming van / voor / eerder dan / liever dan
 • τὸ εἶδος (εἴδους) = gestalte / uiterlijk / vorm / soort
 • τὸ κράτος (κράτους) = kracht
 • πολύ + superlativus = verreweg