Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • οἴομαι = denken / menen
 • τὸ ἔτος (ἔτους) = jaar
 • ἄκων (ἄκοντος), ἄκουσα, ἆκον (ἄκοντος) = tegen zijn wil / onvrijwillig
 • οἴχομαι (+ partic.) = weggaan / weggegaan zijn
 • ἡ πατρίς (πατρίδος) = vaderland
 • μηδείς (μηδένος), μηδεμία, μηδέν (μηδένος) = niemand / niets (bij gebiedende wijs en infinitivus) / geen enkel(e)
 • τιμάω, aor. ἐτίμησα = eren
 • ὅς, ἥ, ὅ = die / dat / wie / wat (betr. vnw.)
 • ὡς = hoe / zoals / dat (na werkwoorden van zeggen) / alsof / omdat (volgens iemands mening)
 • ἀπατάω = bedriegen
 • ξένος = buitenlands / vreemd
 • ἔνδον (bijwoord) = binnen
 • τοιόσδε..., οἷος... = zodanig...(zo)als
 • προσέρχομαι, aor. προσῆλθον + dat. = ergens naar toe gaan
 • ὁ βασιλεύς (βασιλέως) = koning
 • ποῦ; = waar?
 • πρίν + inf. / A.c.I. = voordat
 • ἐντυγχάνω, aor. ἐνέτυχον + dat. = ontmoeten / tegenkomen
 • που = ergens / denk ik / misschien
 • δέχομαι, aor. ἐδεξάμην = ontvangen / aannemen
 • ἐρωτάω, aor. ἠρόμην (+ acc.) = vragen (aan)
 • ταχέως (bijwoord) = snel
 • ἡ μνήμη (+ gen.) = herinnering (aan)
 • πυνθάνομαι, aor. ἐπυθόμην = vragen naar / informeren naar / (aor.) vernemen
 • δεξιός = rechter / rechts
 • οὐδείς (οὐδένος), οὐδεμία, οὐδέν (οὐδένος) = niemand / niets (zelfstandig) / geen enkel(e) (bijvoeglijk)
 • λευκός = wit
 • εὐρύς (εὐρέος), εὐρεῖα, εὐρύ (εὐρέος) = breed (mnl., vrl., onz.)
 • ἡδύς (ἡδέος), ἡδεῖα, ἡδύ (ἡδέος) = aangenaam / fijn / zoet / lekker
 • τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε = zodanig / dergelijk
 • πάντως (bijwoord) = geheel en al / volkomen
 • σιγάω = zwijgen / stil zijn
 • γε = geeft nadruk aan het voorafgaande woord / tenminste
 • ταχύς (ταχέος), ταχεῖα, ταχύ (ταχέος) = snel (mnl., vrl., onz.)
 • σαφής (σαφοῦς) = duidelijk
 • ὁ μῦθος = verhaal / mythe / woord (alleen bij dichters)
 • ψεύδομαι = liegen
 • ὁ ποῦς (ποδός) = voet
 • τὸ γένος (γένους) = geslacht / afkomst / soort
 • τὸ ψεῦδος (ψεύδους) = leugen
 • ἀναγιγνώσκω = herkennen
 • ὁ γονεύς, οἱ γονεῖς = ouder(s)
 • φράζω = tonen / meedelen / te kennen geven
 • ὁ ἰχθῦς (ἰχθύος) = vis
 • τὸ κτῆμα (κτήματος) = bezit