Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἅτε + partic. = omdat
 • κοσμέω = ordenen / versieren (met)
 • τοτὲ μὲν . . . τοτὲ δέ = nu eens . . . dan weer
 • ὁ ἆθλος = wedstrijd / strijd / inspanning
 • καθίζομαι = (gaan) zitten
 • τὸ τόξον = boog
 • λίαν (bijwoord) = (te) zeer
 • μιμνῄσκομαι, aor.ἐμνήσθην + gen. = zich herinneren / denken aan
 • ὁ θυμός = hart / gemoed
 • πάλαι (bijwoord) = lang geleden / vroeger / allang
 • ἔνειμι = erin zijn
 • (ἀ)δύνατόν ἐστι(ν) = het is (on)mogelijk
 • δυνατός = in staat / mogelijk
 • δώδεκα = twaalf (wordt niet verbogen)
 • μέμφομαι + dat. = berispen / aanmerking maken op
 • κόπτω = slaan
 • ὁ χρυσός = goud
 • μή = niet (bij gebiedende wijs) / niet (in hoofdzin bij verbod) / opdat niet / om niet te / dat (na uitdrukkingen van vrees)
 • ἐάω = (toe)laten / toestaan
 • ἐπεάν ( = ἐπεὶ ἄν) + conj.
 • ἐάvν ( = εἰ ἄν) + conj.
 • τὸ δένδρον = boom
 • ῥᾴδιος = gemakkelijk
 • κάτω = (naar) beneden (bijwoord)
 • σπεύδω = zich haasten / zich inspannen / streven naar
 • ῥᾳδίως (bijwoord) = gemakkelijk / met gemak
 • ἀληθῶς (bijwoord) = werkelijk / echt
 • ὁ ἄργυρος = zilver
 • ὡς + conj. / ὅπως + conj. = opdat / om te
 • δοκέω (+ dat.) + inf. = (toe)schijnen (aan) / menen / denken
 • ἡ δειρή = hals / nek
 • τὸ σῆμα (σήματος) = teken
 • ἄρχομαι = beginnen