Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἡ ἀρχή = begin / heerschappij
 • οἱ παρόντες = aanwezigen
 • πέλας + gen. = dichtbij
 • τολμάω = durven
 • τυγχάνω, aor. ἔτυχον (inf. τυχεῖν) + gen. = treffen / krijgen
 • τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο = zo groot (mnl., vrl., onz.) / mv. zoveel
 • οὔτε . . . οὔτε = noch . . . noch
 • πολέμιος = vijandig
 • ὁ τόπος = plaats
 • ὁράω = zien
 • κάκιστος = slechtst / zeer slecht
 • ὁ δαίμων (δαίμονος) = godheid
 • παραινέω = aansporen / vermanen
 • τελευτάω = (be)eïndigen / sterven
 • νικάω = overwinnen
 • ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς = (van) mijzelf (gen. mnl., vrl.)
 • ὁ / ἡ βοῦς (βοός) = rund / koe
 • ἡ ὥρα = seizoen / tijd
 • ὁ τρόπος = manier
 • ὁ συγγενής = de verwant / het familielid
 • ἡ τράπεζα = tafel
 • σπάω = trekken
 • τὸ ξίφος (ξίφους) = zwaard
 • ὡς τάχιστα (bijwoord) = zo snel mogelijk
 • τὸ στόμα (στόματος) = mond
 • συγγενής = verwant
 • μηχανάομαι = verzinnen / bedenken
 • αἰσθάνομαι, aor. ᾐσθόμην (inf. αἰσθέσθαι) = (be)merken / waarnemen
 • ἐργάζομαι = werken / doen / verrichten / bewerken / maken
 • ἥκιστα (bijwoord) = (aller)minst / volstrekt niet
 • κατακτείνω = doden
 • ὅστις, ἥτις, ὅ τι = wie (ook maar) / (al) wie / wat (ook maar) / (al) wat / wie / wat / welk(e) (afhankelijke vraagzin)
 • ὅσιος = godsdienstig / vroom