Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • γενήσομαι = ik zal (geboren) worden / gebeuren (fut. van γίγνομαι)
 • ὡς = hoe / zoals / zodra als / toen / dat (na werkwoorden van zeggen) / opdat / om te / omdat (volgens iemands mening) / alsof
 • τὸ κακόν = kwaad / ongeluk / ramp (mv.) / rampen
 • βασιλεύω = koning zijn
 • ὁ οὐρανός = hemel
 • ἡ γένεσις (γενέσεως) = geboorte
 • δοκεῖ, fut. δόξει μοι = het schijnt mij goed toe / (aor.) ik besluit
 • ἐράω / ἐράομαι, aor. ἠράσθην + gen. = verlangen / begeren / verliefd zijn op
 • σχήσω = ik zal hebben / ik zal krijgen (fut. van ἔχω)
 • ἴδιος = eigen
 • ἕξω = ik zal hebben (fut. van ἔχω)
 • θαρρέω = moed hebben / vol vertrouwen zijn
 • ἴσος + dat. = gelijk aan
 • βουλήσομαι = ik zal willen (fut. van βούλομαι)
 • πλήττω, aor. ἔπληξα, fut. Πλήξω = slaan
 • ὡς + partic. fut. = (met de bedoeling) om te
 • μαίνομαι = waanzinnig zijn / buiten
 • βραχύς (βραχέος), βραχεῖα, βραχύ (βραχέος) = kort (mnl., vrl., onz.)
 • μέσος = midden- / in het midden (predicatief)
 • ἐρῶ (-έω) = ik zal zeggen (fut. bij λέγω)
 • χαρίζομαι + dat. = een plezier doen / ter wille zijn
 • ἡ ἀκρόπολις (ἀκροπόλεως) = akropolis / burcht
 • πράττω, fut. πράξω = handelen / doen
 • ἀποφαίνω, aor. ἀπέφηνα, fut. ἀποφανῶ (έω) = tonen / laten zien
 • τὸ δόρυ (δόρατος) = speer
 • ὁ μάρτυς (μάρτυρος) = getuige
 • ἁρπάζω, fut. ἁρπάσω = grijpen roven
 • φαίνομαι, aor. ἐφάνην, (wordt vervoegd als ἐλύθην), fut. Φανήσομαι = schijnen / blijken
 • ἔγημα = ik trouwde (aor. van γαμέω)
 • ἄμφω = beide(n)
 • ὥστε = zodat / zodoende / dus (begin van een hoofdzin)
 • ὁ δικαστής = rechter
 • ἔδεισα (aor.) + (acc.) = ik werd bang (voor)
 • ἔσομαι = ik zal zijn (fut. van εἰμί)
 • μελήσει μοι = het zal mij interesseren / ter harte gaan (fut. van μέλει μοι)
 • ἔσται = hij zal zijn / zij zal zijn / het zal zijn (fut. Van ἐστί(ν))
 • ἡ δύναμις (δυνάμεως) = macht / vermogen / kracht
 • δικάζω = rechtspreken / beslissen
 • μαρτυρέω = getuigenis afleggen
 • πάνυ (bijwoord) = zeer / erg
 • ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς, ἑαυτοῦ, ἑαυτῷ, ἑαυτῇ, ἑαυτῷ, ἑαυτόν, ἐαυτήν, ἑαυτό = zichzelf (gen., dat., acc. mnl., vrl., onz. ev.)
 • ἡ γαῖα = aarde
 • θαυμαστός = bewonderenswaardig
 • ἡ ἀσπίς (ἀσπίδος) = schild
 • ὀνομάζω = noemen