Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ζεύγνυμι, aor. ἔζευξα = onder het juk spannen / verbinden
 • ἀνατίθημι = opstellen / wijden
 • ἀπόλλυμι, aor. ἀπώλεσα = te gronde richten / verliezen
 • ἐπιτίθημι = plaatsen op / opleggen
 • πρεσβύτερος = ouder
 • ὁ γέρων (γέροντος) = oude man
 • ὁ χιτών (χιτῶνος) = chiton / onderkleed
 • ἔδοξα (+ dat.) = ik scheen (toe aan) / ik meende (aor. van δοκέω)
 • τὸ ὕδωρ (ὕδατος) = water
 • μείγνυμι, aor. ἔμειξα = mengen
 • τίθημι = plaatsen / (neer)zetten / (neer)leggen
 • ὁ στέφανος = krans
 • τὸ ἱερόν = heiligdom / tempel
 • δίδωμι = geven
 • διδάσκω + acc. = (iemand) leren / onderwijzen
 • τὸ ἦθος (ἤθους) = karakter, aard
 • Ἑλληνικός = Grieks
 • ἡ καρδία = hart
 • ἑαυτῶν, ἑαυτῶν, ἑαυτῶν, ἑαυτοῖς, ἑαυταῖς, ἑαυτοῖς, ἑαυτούς, ἑαυτάς, ἑαυτά = zichzelf (gen., dat., acc. mnl., vrl., onz. mv.)
 • μεταπέμπομαι = ontbieden / laten komen
 • ἄπειμι, inf. ἀπιέναι = weggaan
 • δείκνυμι, aor. ἔδειξα = (aan)tonen / aanwijzen
 • τὸ ἱμάτιον = mantel
 • γέρων (γέροντος) = oud / bejaard
 • ὁ ἀγρός = akker
 • εἶμι, inf. ἰέναι = (zullen) gaan
 • παρά + gen. = van (de kant van)
 • ἀνοίγνυμι = openen
 • ὁ ἔρως (ἔρωτος) = liefde
 • ἐπιδείκνυμι = tonen / laten zien
 • ἀποδείκνυμι, aor. ἀπέδειξα = aantonen / laten zien
 • ἕτερος = de een / de ander (van twee)
 • ἡ ἐλπίς (ἐλπίδος) = hoop / verwachting
 • πλήρης (πλήρους) + gen. = vol met
 • χρήομαι + dat. = gebruiken
 • τὸ ἄγαλμα (ἀγάλματος) = (goden)beeld
 • ἅπας (ἅπαντος), ἅπασα (ἁπάσης), ἅπαν (ἅπαντος) = geheel / ieder / mv. alle(n)