Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • μάχομαι = strijden / vechten
 • ὑπό + acc. = (naar) onder
 • λανθάνω + acc. = verborgen zijn voor / ontgaan aan / onopgemerkt blijven (door) / ongemerkt…
 • διατελέω + partic. = iets blijven doen / voortdurend...
 • ἐπειδάν ( = ἐπειδὴ ἄν) + conj.
 • τέμνω = snijden
 • γυμνάζω = oefenen / trainen
 • ὁ κύκλος = cirkel / kring
 • ἡ μηχανή = werktuig / (hulp)middel
 • νόμος = gewoonte / wet
 • συνίημι, partic. συνιείς (συνιέντος) = begrijpen
 • ὁ μὲν...ὁ δέ = de een...de ander
 • καρτερός = sterk / krachtig
 • εἶς (ἑνός), μία (μιᾶς), ἕν (ἑνός) = één (telwoord)
 • τὸ μὲν...τὸ δέ = het een...het ander
 • θέω = rennen / snellen
 • ὁ ἀγών (ἀγῶνος) = (wed)strijd
 • ἡ ἐπιθυμία = begeerte / verlangen
 • οἱ μὲν...οἱ δέ = sommigen...anderen
 • γυμνάζομαι = (zich) oefenen / trainen
 • τὰ μὲν...τὰ δέ = sommige(n)...andere(n)
 • αἰσχρός = schandelijk / lelijk
 • ἔφη = hij zei (imperfectum van φημί)
 • ἐπιτίθεμαι, aor. ἐπεθέμην + dat. = aanvallen
 • ὁπότε = wanneer / telkens wanneer
 • ἀνόσιος = goddeloos
 • τρεῖς, τρία = drie (mnl. / vrl., onz.)
 • τὸ ἆθλον = (wedstrijd) prijs
 • ἡ ἰσχύς (ἰσχύος) = kracht
 • ἑκών (ἑκόντος), ἑκοῦσα, ἑκόν (ἑκόντος) = vrijwillig / expres
 • ἀσθενής (ἀσθενοῦς) = zwak
 • εἰ δὲ μή = als niet / zo niet / anders
 • ὁ διδάσκαλος = leraar
 • ἄρχομαι (+ gen. / partic.) = beginnen (met / te)
 • ἔμαθον = ik leerde kennen / ik begreep / ik vernam (aor. van μανθάνω)
 • τὸ ποίημα (ποιήματος) = gedicht
 • ὁ ποιητής = dichter
 • κοινός = gemeenschappelijk
 • ἀνέχομαι, aor. ἀνεσχόμην (+ partic.) = het verdragen (om / te)
 • τὸ γυμνάσιον = sportschool
 • ἀπορέω = in onzekerheid verkeren / niet weten
 • ὀρθός = rechtop / juist
 • ἡ σκιά = schaduw / schim (van de dode)
 • ἐπιχειρέω + inf. = ondernemen / overgaan tot / proberen
 • τυγχάνω, aor. ἔτυχον + gen. = treffen / krijgen / toevallig… / het treft zo / dat...
 • ἀναγκάζω = dwingen / noodzaken
 • πορεύομαι = gaan / reizen