Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • δέδοικα (μή + conj. / opt.) = ik ben bang (dat)
 • (ὁ)πόσοι = hoeveel
 • εἰδώς (εἰδότος), εἰδυῖα, εἰδός (εἰδότος) = wetend (partic. van οἶδα) (mnl., vrl., onz.)
 • οἶδα = ik weet
 • ἕστηκα = ik sta (perf. van ἵσταμαι)
 • ἡ δίκη = recht / rechtspraak / proces / straf
 • διὰ τί = waarom (lett.: door wát)
 • εἴρηκα = ik heb gezegd (perf. bij λέγω)
 • πρός + gen. = van de kant van
 • ὁ ἱππεύς (ἱππέως) = ruiter
 • τάττω = opstellen
 • τὸ τεῖχος (τείχους) = muur (van een stad)
 • οἶσθα = jij weet (2e pers. ev. van οἶδα)
 • ἐκβαίνω, aor. ἐξέβην = gaan uit / aflopen
 • εἴσω (bijwoord) = (naar) binnen
 • τὸ στρατόπεδον = legerplaats
 • κινδυνεύω = gevaar lopen / riskeren
 • ὁ στρατός = leger
 • ὁρμάομαι = zich in beweging zetten / aanvallen
 • ὀπίσω (bijwoord) = naar achteren / terug / later
 • ἀφῖγμαι = ik ben aangekomen (perf. Van ἀφικνέομαι)
 • τὸ πεδίον = vlakte
 • ἴσθι = wees (geb. wijs van εἰμί zijn) / weet (geb. wijs van οἶδα)
 • εἰδέναι = (te) weten (infinitivus van οἶδα)
 • ὁ Λακεδαιμόνιος = Spartaan
 • γράφω = schrijven
 • εἴρημαι = ik ben gezegd / van mij is gezegd (perf. bij λέγομαι)
 • γέγονα = ik ben (geworden) (perf. Van γίγνομαι)
 • (ἀπ)όλωλα = ik ben verloren (perf. Van (ἀπ)όλλυμαι)
 • τὸ πλῆθος (πλήθους) = menigte / hoeveelheid
 • ἀκριβής (ἀκριβοῦς) = nauwkeurig / precies
 • τέθνηκα = ik ben dood (perf. Van (ἀπο)θνῄσκω)
 • πίμπλημι, aor. ἔπλησα + gen. = vullen met
 • ἀκήκοα = ik heb gehoord (perf. Van ἀκούω)
 • ἡ Ἑλλάς (Ἑλλάδος) = Griekenland