Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

  • Oudgrieks Nederlands
  • ἡ ἡμέρη = dag
  • ὁ λαός = volk / mannen / manschappen / krijgsvolk
  • ὅτι (voegw.) = dat / omdat
  • θνῄσκω = sterven / gedood worden
  • ὁράω = zien
  • ἐπεί / ἐπειδή = toen / nadat (+ ind. verleden tijd) / nu (als voegw.) / aangezien / wanneer / zodra als / nadat (+ ἄν + conj. of opt.)
  • ἀνίστημι = doen opstaan
  • ἀνίσταμαι = opstaan