Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ ἥρως / ἥρωος = held
 • εὐρύς / εὐρέος = breed
 • μέγας / μεγάλη / μέγα / μεγάλου = groot
 • μέγα (bijw.) = zeer / erg
 • ἀμφί / ἀμφ' + acc. = om . . . heen / rondom
 • μέλας / μέλαινα / μέλαν / μέλανος / μέλανος = zwart
 • πίμπλημι + gen. = vullen met
 • τὸ πῦρ / πυρός = vuur
 • ὁ μάντις / ιος = ziener / voorspeller
 • ἡ φρήν / φρένος = geest / hart / verstand
 • αἱ φρένες = organen in de borstkas (hart met longen) / geest / hart / gedachten / verstand
 • ἐσθλός = goed / edel
 • τελέω = voltooien
 • ἀγορεύω = (in het openbaar) spreken
 • ἕνεκα / εἵνεκα = ter wille van / wegens / om
 • τὸ ἄλγος / mv. ἄλγεα = beproeving of pijn / verdriet
 • ἐθέλω / θέλω = willen / bereid zijn
 • βούλομαι = (graag) willen / liever willen
 • οἴκοι = thuis
 • ἀμείνων / ἀμείνονος = beter (comparativus)
 • ἀπόλλυμι = te gronde richten / doden / verliezen
 • ἀπόλλυμαι = omkomen / te gronde gaan / sterven
 • αὐτίκα = meteen