Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • πῶς… = hoe?
 • πως (bijw.) = op een of andere manier / enigszins
 • τὸ γέρας / γέραος / γέρως = eergeschenk
 • κεῖμαι = liggen
 • οὗτος / αὕτη / τοῦτο = die / deze / dat / dit (de aangesprokene is nabij) / hij / zij / het / laatstgenoemde (met nadruk)
 • αὐτάρ = maar / aan de andere kant / en
 • οὕτω(ς) = op die manier / zo
 • ἀγαθός = goed
 • κάθημαι = zitten
 • μεγάθυμος = dapper / fier
 • αἱρέω = (in)nemen / krijgen / gevangen nemen
 • ἡ ἑκατόμβη = offer (van honderd runderen) / hecatombe
 • εἷς / μία / ἕν / ἑνός = één
 • ὄφρα + conj. / opt. = opdat / om te
 • δῖος = edelgeboren / voortreffelijk