Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • πρόσφημι / verl. tijd. = toespreken
 • ἐ(ι)σέρχομαι = binnengaan / overkomen
 • ἡ πύλη = poort
 • τὸ τεῖχος / τείχεος = muur (van een stad)
 • ὁ χόλος = toorn / woede
 • ἔρδω ( = ῥέζω)
 • ὁπότε = wanneer / toen / nu
 • ἑκών / ἑκοῦσα / ἑκόν / ἑκόντος = vrijwillig / expres
 • ὁ θυμός = hart / moed / gemoed / verlangen / woede
 • ὀ ἠέλιος = zon
 • ὁ οὐρανός = hemel
 • ὁ ἄνθρωπος = mens / persoon
 • ὁ βωμός = altaar
 • τρεῖς / τρία / τριῶν = drie
 • πολύ (bijw.) = (bij comp. of superl.) veel / ver / verreweg
 • τὸ κῆρ / κηρός = hart
 • ἵσταμαι (intrans.) = gaan staan / blijven staan
 • ἐάω = (toe)laten / toestaan
 • χρή + A.c.I. / inf. = het is nodig / wenselijk / het moet
 • τὸ γένος / γένεος = geslacht / afkomst / soort / klasse
 • ἔνθεν = daarvandaan / daarna / waarvandaan (betrekk.)
 • ὁ Κρόνος = Cronus (vader van Zeus)
 • οὕνεκα = omdat / (betrekk.) waarom
 • καλέω = roepen / noemen
 • ἀθάνατος (2) = onsterfelijk
 • ἡ φύλοπις / ιδος = strijdgewoel / strijd
 • πειράω = beproeven / trachten / proberen (te bereiken)
 • αἰνός = verschrikkelijk / vreselijk
 • ἄρχω = beginnen / de eerste zijn om te / (+ gen.) heersen over
 • πρότερος = eerder / vroeger / vorig
 • ὁ στρατός = legerkamp / leger
 • ἵημι = laten gaan / zenden
 • ὁ ναύτης = zeeman
 • λαμπρός = schitterend
 • ἡ χθών / χθονός = aarde / grond
 • εἰσοράω = kijken naar
 • ὧδε = zo / op deze / de volgende manier
 • = waarlijk / werkelijk / inderdaad / zeker