Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὀξύς / ὀξέος = scherp / fel
 • ὁ πούς / ποδός = voet / poot
 • εἴκοσι = twintig
 • ἀπό / ἀπ' / ἀφ' + gen. = van . . . vandaan / vanaf / vanaf / sinds
 • ἐφίημι = zenden naar / toestaan
 • ὁ ἱππεύς / ἱππῆος = ruiter / wagenstrijder
 • ἡ πληγή = slag
 • δάμνημι = doen bezwijken / bedwingen; overweldigen / doden
 • ὁ χαλκός = brons / koper
 • πίπτω = vallen
 • τὸ ὄρος / ὄρεος = berg / gebergte
 • ὀλίγος = weinig
 • ἄμφω = beide(n)
 • πίνω = drinken
 • πτερόεις / εντος = gevleugeld of gevederd
 • προσαυδάω + 2 acc. = spreken tot
 • ἡ γυνή / γυναικός = vrouw
 • τὸ ἔγχος / ἔγχεος = speer / lans
 • ἀμύνω + acc. = afweren
 • ἀμύνω + dat. = helpen
 • ἀμύνομαι + acc. = zich verdedigen tegen
 • ἐνθάδε = hier / hierheen
 • που (bijw.) = ergens / denk ik / misschien
 • τὸ στῆθος / στήθεος = (ev. en mv.) borst