Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ Κρονίδης / ου = zoon van Cronus (
 • ὁ ὦμος = schouder
 • τοιοῦτος = van die hoedanigheid / zodanig / dergelijk / zo'n
 • ὑπό / ὑπ' / ὑφ' + gen. = onder . . . vandaan / onder / door de kracht van / (bijpassieve werkwoorden) door
 • ὑπό / ὑπ' / ὑφ' + dat. = onder / aan de voet van
 • ὑπό / ὑπ' / ὑφ' + acc. = onder
 • τὸ δόρυ / δούρατος / δουρός = speer
 • τρίτος = derde
 • ἤδη = reeds / nu / eindelijk / voortaan
 • παρίσταμαι + dat. = naast . . . gaan staan / bijstaan / helpen
 • λείπω = verlaten / achterlaten / overlaten
 • χάλκε(ι)ος = bronzen / van brons
 • ὁ θεράπων / θεράποντος = bediende / dienaar
 • ὠκύς / ὠκέος = snel
 • τὸ δῶρον = geschenk