Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ / ἡ κύων / κυνός = hond
 • λανθάνω / λήθω + acc. = ontgaan / verborgen / onopgemerkt blijven voor
 • θέω = rennen / snellen
 • ἀΐσσω = (act. en med.) zich snel bewegen / (toe)snellen / vliegen
 • εὑρίσκω = vinden / ontdekken / aantreffen
 • τὸ βέλος / βέλεος = werptuig: pijl of speer
 • πρός + gen. = van / aan de kant van / door (bij passiva)
 • πρός + dat. = bij / tegen . . . aan
 • πρός + acc. = naar / tot / tegen
 • τὸ πεδίον = vlakte
 • ὁ ὄνειρος = droom
 • δύναμαι = kunnen / in staat zijn
 • διώκω = achtervolgen / vervolgen
 • τὸ μένος / μένεος = (geest)kracht / moed / energie / adrenaline / agressie
 • τὸ γόνυ / γούνατος / γουνός = knie
 • δῖος = edelgeboren
 • ἐάω = (toe)laten / toestaan
 • δεύτερος = tweede
 • ἀφικνέομαι = aankomen
 • τίθημι = leggen / plaatsen
 • τίθημι + dubb. acc. = maken tot
 • μέσος = middelste / in het midden (predicatief) / midden-
 • οἴχομαι = weg(gegaan) zijn / (weg)gaan
 • ὁ Πηλεΐων / ωνος = de zoon van Peleus (Achilles)
 • ἱκνέομαι / ἱκάνω / ἵκω = aankomen / bereiken / aangekomen zijn / bereikt hebben
 • ἡ μάχη = strijd
 • πάσχω = lijden / te verduren hebben / ondervinden / ervaren