Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • χαίρω + dat. = blij zijn met / plezier hebben in
 • ἡ φωνή = stem / geluid
 • τὸ ἄστυ / ἄστεος = stad
 • περί + gen. = om / over / aangaande (bij werkwoorden van ‘strijden' / ‘spreken' / ‘denken' / ‘zorg hebben') / meer dan / boven
 • περί + acc. = (van plaats) rondom / om . . . heen / met betrekking tot / omstreeks
 • ταχύς / ταχέος = snel
 • ἄγε / ἄγετε (δή / δεῦρο) = vooruit!
 • μένω = wachten / blijven / wachten op
 • προσέειπε(ν) + acc. = hij / zij sprak tot
 • τιμάω = eren
 • ὁ ὀφθαλμός = oog
 • πότνια (nom. ev. vrl.) = meesteres / machtige / eerbiedwaardige
 • ἡ μήτηρ / μητρός = moeder
 • ὁ ἑταῖρος / ἕταρος = makker / vriend
 • ἅπας / ἅπαντος = (ge)heel / al / ieder / (mv.) alle
 • ἵνα + conj. / opt. = opdat / om te
 • ἵνα +ind. = waar (betrekk.)
 • κορυθαίολος = met flikkerende helm / met wuivende helmbos
 • ὁ Πηλεύς / ῆος / έος = Peleus
 • (τὸ) πάρος (bijw.) = vroeger / eerder
 • ὁ νεκρός = lijk / dode
 • ἔσσονται = zij zullen zijn
 • πάλιν (bijw.) = terug / weer / daarentegen