Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • πόδας ὠκύς = snel wat betreft zijn voeten / snelvoetig
 • ὁ / ἡ λέων / λέοντος = leeuw / leeuwin
 • πιστός = trouw / betrouwbaar
 • τὸ αἷμα / αἵματος = bloed
 • κτείνω / ἀποκτείνω = doden
 • φαίδιμος = schitterend / stralend / krachtig
 • ἀμύμων / ονος = onberispelijk / voortreffelijk / edel
 • μήν = waarlijk / werkelijk / voorwaar / zeker / heus
 • ὁ Πηληϊάδης / εω = zoon van Peleus
 • χώομαι = boos zijn / ontstemd zijn / toornig zijn
 • αἰτέω + dubb. acc. = iemand iets vragen (om iets te krijgen) / eisen
 • μακρός = lang
 • πάρειμι = aanwezig zijn / bijstaan
 • πάλαι (bijw.) = lang geleden / vroeger / allang
 • ἑκηβόλος = uit de verte treffend
 • πυνθάνομαι = vernemen / horen / vragen naar / informeren naar (praes.)
 • ὡς = hoe / zoals / als (vergelijkend) / dat (bij werkwoorden van zeggen)
 • ὥς τε = zoals
 • ὥς / ὧς = zo
 • τὸ σάκος / εος = schild
 • φωνέω = (luid) spreken / stem verheffen
 • ἁρπάζω = plunderen / grijpen / roven
 • τὸ φάσγανον = zwaard
 • πρόσθε(ν) (bijw.) = (van plaats) aan de voorkant / van voren / (van tijd) van tevoren / vroeger
 • οἷος (betrekk.) = (zodanig) als / zoals
 • ὁ ἀστήρ / ἀστέρος = ster
 • ὁ χρώς / χροός = huid / vlees / lichaam