Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ θρόνος = troon / zetel
 • ἵζω = doen zitten / gaan zitten
 • ἡ πατρίς / πατρίδος / ἡ πατρίς γαῖα = vaderland
 • ζώω = leven
 • τὸ φάος = licht
 • μηκέτι = niet meer / niet langer
 • ὁ ἄγγελος = bode
 • ἔτλην (aor.) = wagen / durven
 • ὁ βροτός = sterveling
 • ἡ θύρα = deur
 • ὁ ἱκέτης = smekeling
 • ἔδεισα (aor.) = ik werd bang
 • ὁ Πηλεΐδης = zoon van Peleus
 • οἶος = alleen
 • ἅμα (bijw.) = tegelijk
 • ἕπομαι + dat. = volgen / meegaan met
 • ὁ κῆρυξ / κήρυκος = heraut / bode
 • ὁ νέκυς / νέκυος = dode / lijk
 • οἶκονδε = naar huis
 • λούω = wassen
 • ἄχνυμαι = bedroefd zijn / verdrietig zijn
 • ἡ κραδίη = hart