Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • πρός + acc. = naar … (toe) / tegen
 • βλέπω = ik kijk
 • μετά + acc. = na
 • ὀλίγος = weinig / gering
 • ὁ χρόνος = de tijd
 • βαίνω = ik ga
 • ἐθέλω = ik wil
 • ὁ φόβος = de angst
 • ἔχω = ik heb / ik houd
 • μετὰ ταῦτα = na die dingen / daarna
 • τί = wat / waarom
 • ἐγείρω = ik wek; ik maak wakker
 • πέμπω = ik stuur
 • ποιέω = ik doe / ik maak
 • τοῦτο = dat
 • = of
 • σύ = jij
 • μένω = ik blijf / ik wacht
 • τότε = toen / op dat moment
 • δέω = ik bind vast
 • βοάω = ik schreeuw
 • οὐδείς = niemand
 • ἀκούω + gen. = ik hoor iemand / iets
 • ὁ πατήρ = de vader
 • τε καί = en
 • ἡ μήτηρ = de moeder
 • ἐπί + acc. = naar / op … af / ook van doel: voor
 • ἡ θυσία = het offer
 • μόνον bijw. = slechts, alleen
 • εἶχε(ν) = imperfectum van ἔχω