Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • μόλις = ternauwernood / met moeite
 • ἥκω = ik kom / ik ben gekomen
 • δακρύω = ik huil
 • χαίρω = ik verheug me / ik ben blij
 • ὁ δαίμων / δαίμονος = de god
 • ὁ δαίμων / δαίμονος

  de godheid

 • ἡ πόλις = de stad
 • ζητέω = ik zoek
 • ἐκεῖ = daar
 • ἡ ὥρα = het uur
 • ἐν νῷ ἔχω = ik ben van plan
 • διά + gen. = door … heen / door middel van
 • κωλύω = ik houd tegen / ik verhinder
 • ὁ ξένος = de gast(vriend) / vreemdeling
 • τίνες; mv = Wie?
 • πόθεν; = waarvandaan?
 • διὰ τί; = waarom?
 • αὔριον = morgen
 • τὸ ἱερόν = het heiligdom / de tempel
 • ἐπειδή = toen / nadat
 • οὐκέτι = niet meer / niet langer